ข่าวสารเดือนกันยายน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นสักขีพยาน
ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนให้ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนได้รับการดูแลแก้ไขด้วยความเป็นธรรมภายในระยะเวลาที่เหมาะสมตลอดจนเพื่อให้การเชื่อมโยงฐานข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป